Ammatillinen koulutus

Järjestämme Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan perustutkintoon tähtäävää toisen asteen ammatillista koulutusta. Tutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa eli päätoimisesti opiskellen noin 3 vuotta sisältäen työssäoppimista n. 30 opintoviikkoa. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajakoulutuksen painopisteet ovat: kulttuuritoiminta, liikunta, luonto- ja elämystoiminta.

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto kuuluu koulutusaloihin, joissa noudatetaan SORA-lainsäädännön määräyksiä ja terveydentilavaatimuksia.

Suomen Nuoriso-opisto on sisäoppilaitos, eli opiskelijoilla on mahdollisuus asua opiston asuntolassa. Asuminen ja ruokailut ovat opiskelijalle opiskelupäivinä maksuttomia. Opiskeluvälineiden  ja –materiaalien kustannuksista  vastaa opiskelija itse. Opiskelijalla on opintojen aikana oikeus KELAn etuuksiin.

Molemmat perustutkinnot on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Hakulomake