Paukkulassa voit suorittaa Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnon myös oppisopimuskoulutuksena.

Tutkinto antaa sinulle jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin.

Suuri osa oppisopimuskoulutuksen opiskelusta tapahtuu työelämässä. Tästä johtuen koulutukseen pääsy edellyttää, että sinulla on tutkintoon sopiva työpaikka.

Jatkuva haku oppisopimuskoulutukseen on nyt käynnissä!
KLIKKAA TÄSTÄ JA OTA YHTEYTTÄ

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto koostuu kolmesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta:

Pakolliset tutkinnon osat: Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi):
Ohjaajuus

 

Ohjaus eri toimintaympäristöissä

 

Ohjauksen menetelmät

Kansalais- ja järjestötoiminnan ohjaus

 

Projektitoiminnan ohjaus

 

Nuorten sosiaalinen vahvistaminen

Monikulttuurisen toiminnan ohjaus

Ikääntyvien ohjaus

Palvelujen tuottaminen

Tutkinnon osista tehdään tutkintosuoritukset, joissa arvioidaan tutkinnon osan ammattitaidon osaamista. Tutkintosuoritusten aikataulu muodostuu henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaan.

Valmistava koulutus

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkintoon valmistava koulutus toteutetaan lähi- sekä verkko-opetuksena riippuen suoritettavasta tutkinnon osasta. Lähijaksot ovat kestoltaan yleensä kolme arkipäivää per kuukausi. Lähijaksot jakautuvat lukuvuodelle niin, että valmistava koulutus on mahdollista suorittaa kokonaisuudessa kalenterivuoden aikana. Jokaiselle opiskelijalle luodaan henkilökohtainen opintopolku aiemman osaamisen perusteella.

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkintoon opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. (1.1.2012 voimaan astunut SORA-lainsäädäntö, ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen)

Lisätietoja oppisopimuskouluksesta:

Lehtori 
Anna Leppäkorpi
044 416 2433
anna.leppakorpi(at)sno.fi

Oppisopimuskoulutuksen periaatteet OPH:n sivuilla