Oppisopimuskoulutus

 

Paukkulassa on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena  nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto. Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin.

Oppisopimuskoulutus edellyttää tutkintoon sopivaa työpaikkaa, suuri osa oppimisesta tapahtuu työelämässä.

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto koostuu kolmesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat: Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi):
Ohjaajuus

 

Ohjaus eri toimintaympäristöissä

 

Ohjauksen menetelmät

Kansalais- ja järjestötoiminnan ohjaus

 

Projektitoiminnan ohjaus

 

Nuorten sosiaalinen vahvistaminen

Monikulttuurisen toiminnan ohjaus

Ikääntyvien ohjaus

Palvelujen tuottaminen

Tutkinnon osista tehdään tutkintosuoritukset, joissa arvioidaan tutkinnon osan ammattitaidon osaamista. Tutkintosuoritusten aikataulu muodostuu henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaan.

Valmistava koulutus

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkintoon valmistavaa koulutusta toteutetaan lähi- sekä verkko-opetuksena tutkinnon osasta riippuen. Lähijaksot ovat yleensä kolme arkipäivää per kuukausi.  Lähijaksot jakautuvat lukuvuoteen niin, että valmistava koulutus on mahdollista suorittaa kokonaisuudessa kalenterivuoden aikana. Jokaisen opiskelijan opintopolku henkilökohtaistetaan aiemman osaamisen perusteella.

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkintoon opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. (1.1.2012 voimaan astunut SORA-lainsäädäntö, ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen)

Lisätietoja oppisopimuskouluksesta:

Anna Leppäkorpi
Puh. 044 416 2433
Sähköposti: anna.leppakorpi(a)sno.fi

Oppisopimuskoulutuksen periaatteet OPH:n sivuilla