Ohjaustoiminnan peruskurssi 40 ov

Kulttuurinen nuorisotyö

Lukuvuoden mittaisen Ohjaustoiminnan peruskurssin tarkoitus on kehittää ohjauksen osaamistasi, mikä antaa valmiudet toimia erilaisten ryhmien ohjaajana. Opit ihmissuhdetyötä, joka edellyttää tietämystä ihmisen kasvusta, elämänkaaresta, sosiaalisesta kanssakäymisestä sekä kulttuurista ja yhteiskunnan rakenteista. Opit lisäksi osallistamistaitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja ja vahvistat ilmaisukykyäsi.

Opit suunnittelemaan ja ohjaamaan kulttuurisen nuorisotyön toimintaa monipuolisesti eri-ikäisille ryhmille, erilaisia ohjauksen ja osallistamisen menetelmiä käyttäen. Koulutus vahvistaa valmiuksiasi hakeutua ohjaus-, opetus- ja kasvatusalan opintoihin sekä työllistyä ja kehittyä ohjaajana erityisesti kulttuurisen nuorisotyön kentällä.

Varmista paikkasi suositulle kurssille jo tänään – klikkaa tästä ilmoittautumislomakkeeseen.

OHJAUSTOIMINNAN PERUSKURSSI 40 ov – Kulttuurinen nuorisotyö 2018 – 2019

OHJAUSTOIMINTA, YLEISET OPINNOT 9 ovYksilön kasvu, kehitys ja kasvatus 2 ov

 • Osaat nimetä ihmisen elämänkaaren ja eri ikävaiheisiin liittyvät kehitysvaiheet
 • Osaat määritellä minuuden kehittymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä eritellä erilaisia kasvatusmalleja
 • Osaat toimia toteuttaen kasvatusvastuuta ja kasvatuksellisia tavoitteita
 • Osaat huomioida eri ikäkausien kehityshaasteet ohjaustyössä
 • Ryhmän ohjaaminen, ryhmädynamiikka ja vuorovaikutus 3 ov
  • Osaat suunnitella erilaisia ohjaustilanteita
  • Osaat motivoida ryhmää toimimaan tavoitteiden suuntaisesti
  • Osaat huomioida huomioida ryhmädynamiikkaan vaikuttavat tekijät ohjaustyössä
  • Osaat ohjata ryhmää tietoisesti ja osallistavasti
  • Osaat toteuttaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavia ohjaustilanteita yksilö- ja ryhmäohjauksessa
  • Osaat arvioida ohjaustoimintaa, omaa ohjaajuuttasi ja kehittää itseäsi ohjaajana
  • Tunnet sosiokulttuurisen innostamisen ja sen metodologian
 • Kouluttajana toimiminen 1 ov
  • Osaat nimetä erilaisia oppimiskäsityksiä
  • Osaat tehdä tietoisesti ratkaisuja ohjauksessa oppimiskäsitykseen perustuen
  • Osaat suunnitella ja toteuttaa koulutuskokonaisuuksia
 • Erityisryhmien ohjaaminen 1 ov
  • Osaat ottaa huomioon ohjattavien erilaisuuden sekä erityisen tuen tarpeen
  • Osaat ottaa huomioon ohjattavien henkiseen hyvinvointiin, turvallisuuteen ja yhteistoimintaan liittyvät näkökulmat ohjauksessa
 • Monikulttuurisen toiminnan ohjaus 1 ov
  • Osaat nimetä omat kulttuuriset arvosi ja lähtökohtasi sekä tunnistat kulttuuri-identiteetin merkityksen yksilölle
  • Hyväksyt itsesi ja toiset tasavertaisina sekä kunnioitat kulttuurista ja uskonnollista erilaisuutta
  • Osaat luoda ohjaustilanteeseen myönteisen ilmapiirin ja edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta
  • Osaat valita ohjausmenetelmät ottaen huomioon ryhmän jäsenten erilaiset kulttuuriset lähtökohdat
 • EA-koulutus 1 ov

OHJAUSTOIMINNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 11 ov

 • Kansalais- ja järjestötoiminta 2 ov
  • Osaat määritellä järjestöjen aseman ja mahdollisuudet osana suomalaista yhteiskuntaa
  • Osaat perustella vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan merkitystä yhteiskunnassa
  • Osaat suunnitella ja järjestää toimintaa kansalaistoiminnan arvojen, päämäärien ja toimintatapojen mukaisesti
  • Hahmotat järjestöjen organisaatiorakenteita
  • Osaat käyttää järjestötoiminnan yleisimpiä tuki- ja avustusmuotoja
  • Tunnistat yhdistyksen/järjestön erityispiirteet työpaikkana/työn tilaajana
 • Projektitoiminta 2 ov
  • Tiedostat projektitoiminnan merkityksen ja tavoitteellisuuden
  • Hallitset projektitoiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin keskeiset sisällöt
  • Osaat toteuttaa erilaisia asioita projektimaisella työotteella
  • Tunnistat työympäristösi kehittämistarpeet
  • Löydät keskeisimmät rahoituslähteet sekä hallitset talouden suunnittelun ja seurannan
 • Yrittäjyyskasvatus 1 ov
  • Osaat nimetä ja arvioida oman osaamisesi ja omat vahvuutesi
  • Osaat ideoida omaa liikeideaa ja arvioida sen kehittämismahdollisuuksia sekä omia mahdollisuuksiasi ryhtyä yrittäjäksi
 • Yhteiskuntataidot 1 ov
  • Tunnistat julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toiminnan erityispiirteet
  • Tunnet kansalaisena toimimisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon rakenteet sekä vaikuttamismahdollisuudet
  • Hahmotat yhteiskunnan palvelut ja rahoituksen
  • Osaat hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisen osallistumisen keinona
 • Tuotteistaminen 1 ov
  • Osaat suunnitella palvelun ja rakentaa palvelutuotteen
  • Osaat suunnitella palvelun tuottamiseen liittyvää taloudellista toimintaa ja markkinointia
  • Osaat suunnitella ja tuottaa viestintää ja markkinointia eri kohderyhmille
 • Seuraohjaaja 2 ov
  • Osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää tavoitteellista kerho- ja leiritoimintaa
  • Osaat erotella järjestön hallinnolliset toimijat, palveluverkostot ja alueellisen toiminnan toisistaan
  • Osaat kuvata sääntömääräiset ja valtakunnalliset toimintaa ohjaavat periaatteet
 • Puheilmaisu 2 ov
  • Osaat ilmaista itseäsi ja ajatuksiasi tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymistilanteissa
  • Osaat hyödyntää puhetta tiedottavassa, vaikuttavassa ja taiteellisessa ilmaisussa

MENETELMÄOPINNOT 15 ov

 • Draaman käyttö ohjaustoiminnassa 2 ov
  • Osaat hyödyntää draaman ja teatterin keinoja ryhmänohjaamisessa
 • Tanssi 2 ov
  • Osaat hyödyntää tanssin keinoja ryhmänohjaamisessa lähtökohtana liikeilmaisu, rytmi jne.
 • Luovat ja osallistavat menetelmät 2 ov
  • Osaat käyttää erilaisia luovia menetelmiä ohjaustoiminnassa (esim. kädentaidot, kuvataide, luova kirjoittaminen, media tuottaminen,)
  • Menetelmät valitaan ryhmän kiinnostuksen mukaan
 • Luonto- ja elämystoiminta 2 ov
  • Tunnet seikkailu- ja elämyspedagogiikan lähtökohdat
  • Hallitset luonto- ja elämystoiminnan suunnittelua, tutustut seikkailutoimintaan sekä elämystoiminnan turvallisuuteen liittyviin asioihin
  • Osaat valita sopivat välineet seikkailutoimintaan ja leiritoimintaan
 • Liikunnanohjaus 2 ov
  • Osaat tavoitteellisesti hyödyntää liikunnanohjauksen välineitä ja menetelmiä
 • Työelämälähtöisen projektin toteuttaminen 5 ov
  • Toteutat projektin (leiri, kerho tms.) valitsemallasi ohjauksen menetelmällä yhteistyössä seuran, järjestön tai muun työelämätahon kanssa

 VALINNAISET OPINNOT väh. 5 ov 

 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaus 5 ov
 • Tempoa Tenaviin –ohjaajakoulutus 1 ov
 • Soveltava teatteri – Prosessidraama 2 ov
 • Soveltava teatteri – Prosessi- ja ryhmälähtöisen esityksen rakentaminen 2 ov
 • Kansantanssin perusohjaajakoulutus 2 ov
 • (Voimaa muistoista – luova muistelutyö?)
 • (Valoa varpaissa – yhteisöllinen musisointi?)
 • Oma produktio 2 – 5 ov

Hakeminen

Ilmoittaumisaika päättyy 31.7.2018. Hae elämäsi parhaaseen vuoteen täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake.

Hakulomake

Hinta

Opintomaksu on 105 € / opintoviikko. Hinta sisältää opetuksen, majoituksen sekä ruokailut arkisin. Opintomaksu ilman päivällistä ja asumista on 95 € / opintoviikko. Opintomaksun voi maksaa erissä. Koulutus on opintotukikelpoinen.

Ajankohta

Lukuvuosi alkaa 20.8.2018 ja päättyy 31.5.2019.

Lisäpisteitä

Kansanopiston lukuvuoden mittaisen opintolinjan suorittaminen tuo ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutuville kuusi (6) lisäpistettä. Opiskelija säilyttää myös aiemmin ansaitsemansa kahdeksan (8) valintapistettä seuraavaan yhteishakuun.

Lisätietoja

Jatta Juhola
044 416 2425
jatta.juhola(at)sno.fi