Valtakunnallinen tapahtuma 25.-27.5. Mikkelissä

SOUNDS on valtakunnallinen musiikkikatselmus, jossa nuoret pääsevät esiintymään, seuraamaan toisten ryhmien esityksiä ja oppimaan työpajoissa. Tapahtumakokonaisuuteen kuuluu alueelliset katselmukset, joista valitaan edustajat valtakunnalliseen SOUNDS-tapahtumaan. “Nuori Kulttuurin Sounds tuo tärkeällä tavalla yhteen erilaiset musiikit, tyylit ja ihmiset. Sen vahvuutena on juuri kohtaamisten ja vuoropuhelun mahdollistaminen monilla eri tasoilla niin esityksissä, ammattilaisraatien palautteissa, työpajoissa kuin oheisohjelmassakin. Päätapahtumaan Mikkeliin saapuu musiikista kiinnostuneita lapsia ja nuoria kaikkialta Suomesta, mikä luo hienon pohjan moniäänisen ja yhteisöllisen tapahtuman rakentamiselle.”

Sinustako tapahtumatoimittaja SOUNDSIIN – tule oppimaan ja harjoittamaan mediataitoja ilmaiselle kurssille!

Kiinnostaako sinua media-ala ja haluat päästä kokemaan SOUNDSIN toimittajan silmin?

Paukkula järjestää halukkaille 14-20-vuotiaille ilmaisen tapahtumatoimituskurssin. Kahden viikonlopun kurssi huipentuu toimittajan työhön itse SOUNDS-päätapahtumassa. Mukaan pääset täyttämällä oheisen ilmoittautumislomakkeen. Opettajien lisäksi pääset kuulemaan eri medioiden asiantuntijoiden katsauksia.  Kurssin suorittaneet saavat osallistumisestaan todistuksen.

Ilmoittaudu tapahtumatoimituskurssille

Kurssin tavoitteet ja ohjelma

TAVOITTEET

Tapahtumatoimituksen kurssilla opit tuottamaan uutissisältöä erilaisiin viestinnän kanaviin (esim. printti- ja sosiaalinen media sekä radio). Kurssilla pääset harjoittelemaan toimittajan työtä tekemällä tekemällä erilaisia juttuja Sounds 2018 -tapahtumaan liittyen sekä etsimään tietoa, tekemään haastatteluja, ideoimaan juttuaiheita sekä pohtimaan kuvan ja tekstin yhteyttä. Kurssilla vierailee viestinnän asiantuntijoita eri medioista.

Kaikille 14-20 vuotiaille avoin kurssi koostuu lähiopetuksesta (yht. 20 oppituntia) kahtena viikonloppuna sekä käytännön toimitustyöstä Sounds 2018 -tapahtuman aikana 25.-27.5.2018.

OHJELMA

Perjantai 20.4. klo 17.30 – 20.30 (4 ot)

UUTISOINNIN PERUSTEET
Mikä erottaa uutisen muista tekstilajeista? Kuinka uutinen syntyy? Mikä tekee uutisesta uutisen? Voiko mistä tahansa aiheesta uutisoida? Uutiskynnys: paikallinen, valtakunnallinen ja maailmanlaajuinen.

TIEDOTE
Mikä on tiedote ja kuinka se syntyy? Mitkä asiat erottavat tiedotteen esim. maksetusta mainoksesta? Tiedottajan omat intressit tiedotteen lähettämiselle? Tutkitaan yhdessä hyvää ja heikkoa tiedotetta. Tiedottamisen perusteiden läpikäynti. Mitkä ovat tapahtumatiedottamisen erityispiirteitä? Tiedotteen kirjoittamisen harjoittelua yhdessä.

JOURNALISTIN ETIIKKA
Journalistin eettiset ohjeet (verkosta) ja median eettisen ulottuvuuden pohdintaa yhdessä. Julkisen sanan neuvosto mediaa valvova elin Suomessa. Miksi hyväkin toimittaja jättää joskus asioita juttunsa ulkopuolelle? Kuvaaminen, hyvät tavat ja lainsäädäntö: koska ja missä kuvaaja saa ottaa mediassa julkaistavan kuvan? Tekijänoikeudet.

Lauantai 21.4. klo 9.00 – 14.15 (6 ot)
lounastauko 11.15 – 12.00

SOSIAALINEN MEDIA, ASIANTUNTIJAVIERAANA NITA AHOLA
Uutta informaatiota vai kevyttä viihdettä lukijalle/katsojalle? Toimittajan työssä sosiaalinen media nopeuttaa tiedonsaantia ja auttaa tavoittamaan suuren yleisön, samalla vahvistaen median ja yleisön suhdetta. Uutisointi sosiaalisessa mediassa. Tekijänoikeudet ja eettiset kysymykset SOMEssa.

Tutustutaan yhdessä erilaisiin sisällöntuotantomenetelmiin. Yleisön osallistuminen sisällöntuotantoon uusien menetelmien avulla. Suunnitellaan yhdessä erilaisia sisällöntuotantotapoja median konseptin, kontekstin ja kohderyhmien mukaisesti erityisesti mobiili- ja verkkomedioissa.

Perjantai 4.5. klo 17.30 – 20.30 (4 ot)

KUINKA LAADUKKAAT UUTISET SYNTYVÄT, ASIANTUNTIJANAVIERAANA KARI KAUPPINEN

HYVÄN HAASTATTELIJAN ABC
Kuinka valmistautua haastatteluun? Kuinka saada haastateltavasta mahdollisimman paljon irti? Haastattelijan etiikka ja hyvät tavat. Haastatteluharjoituksia pienryhmissä.

REPORTAASIN JA ARTIKKELIN LAATIMISEN PERUSTEET
Millainen on hyvä reportaasi ja artikkeli? Ideasta tekstiksi – kuinka päästä alkuun? Tekstien rakenteita. Kuinka reportaasi kuvitetaan?

Lauantai 5.5. klo 9.00 – 14.15 (6 ot)
lounastauko 11.15-12.00

TOIMITTAJAN AMMATTI, ASIANTUNTIJAVIERAANA TAPIO HONKAMAA
Mikkelin kaupunkilehden päätoimittaja kertoo journalistin ammatista ja vastaa kurssilaisten kysymyksiin

SOUNDS 2018 -VIESTINTÄSUUNNITELMA
Joka alueelta ryhmä, jonka Sounds-matka raportoidaan kunkin alueen keskeisille uutiskanaville. Yhteydet medioihin etukäteen.

Perjantai-sunnuntai 25.-27.5.2018 Sounds 2018 -tapahtuma

TOIMITUSTYÖ ERI MEDIOIHIN TAPAHTUMAN KULUSTA