Kevät on valintojen aikaa. Perusopetus- tai lukio-opintonsa päättävä nuori on luultavasti elämänsä ensimmäisessä tienristeyksessä, todellisten ratkaisujen edessä, joilla on painava merkitys ja vaikutus elämän kulkuun. Oletko valmis päätöksentekoon?

Päätöksentekoon kuuluu vaihtoehtojen tiedostaminen ja varsinkin valintojen seurausten ymmärtäminen. Kun mietintämyssyssä on riittävä määrä luotettavaa, laadukasta ja analysoitua tietoa, valinnat saattavat helpottua. Itseohjautuva aktiivisuus, opintojen ohjausprosessi, kaveripiirin asenne ja ratkaisut sekä perheen ja suvun odotukset ovat myös päätöksen tekoon vaikuttavia osatekijöitä. Toivon mukaan nuori ei ole tilanteessa, jossa oma tahto ja muiden odotukset repisivät häntä eri suuntiin.

Kovien ratkaisujen suorittaminen elämän tilanteessa, jossa muutkin tähän vaiheeseen kuuluvat painetekijät puristavat ympärillä, ei ole jokaiselle helppoa.

Sportissa, kilpaurheilussa, kuten joukkuelajeissa, tiukan tilanteen tullen otetaan aikalisä, – time-out. Aikalisän aikana kootaan strategia ja kerrataan mihin keskitytään ympäröivien tilanteiden muuttuessa. Todellisessa todellisuudessa nuori voi myös ottaa time-out’in. Aikalisän aikana kannattaa vetää henkeä, keskittyä ja kehittyä seuraavan elämän vaiheen vaatimuksiin sekä antaa aikaa henkilökohtaiselle kasvulle, – sosiaaliselle kasvulle persoonana.

Paukkulan yhteisöllinen oppimisympäristö tarjoaa kaksi erillistä kasvun ja kehityksen polkua, liikunnanohjauksen peruskurssin tai kulttuuriohjauksen linjan. Molemmat ovat lukukauden mittaisia kokonaisuuksia nuoren eri tarpeisiin. Nuori voi astua yhteisöön oppimaan ja kehittämään itseään, Paukkula huolehtii kaikesta muusta tarvittavasta. Lukukausi sisältää virikkeisen, ohjatun ja turvallisen asumisen, kolme ateriaa arkipäivinä sekä tarvittavat välineet, oppimisympäristöt ja opetuksen. Yhteisöllisen oppimisen seurauksena nuorella on lupa ja mahdollisuus kasvaa niissä ominaisuuksissa ja persoonallisuuspiirteissä, joita ei kaikissa vakioympäristöissä ole mahdollisuus kehittää. Paukkulassa painottuu henkilökohtaisen kahlitsemattoman luovuuden, vastuunoton kasvun ja vahvan sosiaalisen osaamisen kehittyminen.

Oletko valmis elämäsi uravalinnalle. Oman alan pohdinnan tärkeys korostuu entisestään. Nivelvaiheen koulutus, kuten lukuvuoden liikunnan- tai kultturiohjauksen linja antaa mahdollisuuden pohtia alan valintaa tarkemmin ja pidempään.

– – –

Jukka Tammisuo, rehtori