Teatterin osaamiskeskus

Vuoden 2013 alussa Paukkulassa käynnistyi Teatterin osaamiskeskus -hanke, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa Mikkeliin valtakunnallinen, verkostomainen Teatterin osaamiskeskus. Osaamiskeskus tulee toteutuessaan edistämään esittävien taiteiden harrastusedellytyksiä: palveluja, koulutusta ja neuvontaa paikallisille ryhmille ja yhdistyksille, joilla on olemassa tai kiinnostusta järjestää teatteritoimintaa alueellaan.

Hankkeen kohderyhmää ovat esittävien taiteiden harrastajien lisäksi harrastajakentällä toimivat ammattilaiset ja taidekasvattajat, teatteri- ja sirkustoiminnan järjestäjät, kesäteatterit, kulttuurisen nuorisotyön koulutuksen tuottajat sekä välillisesti myös kuntien kulttuuri- ja nuorisotoimet.

Hankerahoitus on suunnattu osaamiskeskuksen toimintamallin laatimiseksi ja toimintaedellytysten selvittämiseksi. Euroopan aluekehitysrahaston tuella toteutettavaa hanketta hallinnoi Suomen Nuoriso-opisto ja rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Mikkelin kaupunki ja Suomen Nuorisoseurat. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat edellisten lisäksi valtakunnallinen kulttuurista nuorisotyötä edistävä Nuori Kulttuuri -säätiö, Suomen Harrastajateatteriliitto ja Taiteen edistämiskeskus/Mikkelin toimipiste.

Hankkeen kuvaus

Osaamiskeskuksen mahdollisista palvelumuodoista valittiin mahdollisimman laaja kirjo, joiden tarvetta ja kiinnostavuutta testattiin käytännössä. Samalla tehtiin tutuksi osaamiskeskuksen toimintakonseptia. Selvityshankkeen pyrkimyksenä oli pystyä tekemään riittäviä johtopäätöksiä osaamiskeskuksen muodon hahmottamiseksi: mitä kaikkea osaamiskeskus voisi olla ja miten? Hankkeessa on muun muassa kartoitettu harrastajateatterikenttää, tarjottu koulutusta ja työpajoja, järjestetty seminaareja, käynnistetty valtakunnallisen teatteritoimijoiden verkoston eli teatteriagenttien toiminta ja julkaistu kirja.

Toimenpiteiden joukkoon sisältyy hienoja onnistumisia, mutta myös epäonnistumisia. Hankkeen toimintaa kaikkinensa on sävyttänyt pirstaleisuus – harrastajateatterikenttä on laaja ja moninainen, vakiintuneita valtakunnallisia toimijoita useita, joiden omatkin organisaatiot ovat muutosvaiheessa eikä verkostomaisen toiminnan hahmottaminen ilman selkeästi määriteltyä omistajuutta ole ollut ongelmatonta. Teatterin osaamiskeskus-hankkeen tarve on syntynyt nuorisoseurajärjestön harrastustoiminnassa, mutta samat lainalaisuudet pätevät harrastusalaan laajemminkin ja toiminnan tasolla osaamiskeskusta synnytetäänkin palvelemaan kaikkia teatterin harrastustoiminnan parissa toimivia.

Hankkeessa tuotetut julkaisut:

Draamalabra – teatteri työssä -artikkelikokoelma (2013)

TEOKS! Teatteritoiminnan verkostoja kehittämässä (2014) – hankkeen loppujulkaisu

 

Hanke toteutettiin 1.1.2013 – 31.8.2014 välisenä aikana.

 

Lisätietoja:

projektipäällikkö Jatta Juhola, p. 044 416 2425, jatta.juhola(a)sno.filogo_EAKR2